Elektronomi AB väljer Telavox från Attendit i Östersund

Home » Elektronomi AB väljer Telavox från Attendit i Östersund » Uncategorized » Elektronomi AB väljer Telavox från Attendit i Östersund

Elektronomi levererar elektronisk fakturahantering som molntjänst. Med den nya telefonilösning förbättrar Elektronomi sin kundservice och sänker samtidigt sina telefonikostnader. I vald telefonilösning använder man mobiltelefoner, softphone (telefon i dator) samt fasta bordstelefoner.

Mera information om liknande lösningar kan du få av Kurt Scherl som du når på telefon 072-203 78 60 eller e-post kurt.scherl@attendit.se.