Fortsatt förtroende från Möller Bil Sverige AB!

Home » Fortsatt förtroende från Möller Bil Sverige AB! » Nyheter » Fortsatt förtroende från Möller Bil Sverige AB!

Möller Bil Sverige AB, med huvudsaklig verksamhet i Mälardalen, har genom Attendit AB, beställt en större växelanknytning med Phonera till ett värde av 1,7 miljoner kronor med 450 anknytningar, varav 130 mobila anknytningar.

Möller Bil kommer att använda sig av en växelplattform från Mitel tillsammans med Phoneras trafik- och abonnemangstjänster.