Attendit blir en del av PrimeQ Outsourcing AB

Home » Attendit blir en del av PrimeQ Outsourcing AB » Nyheter » Attendit blir en del av PrimeQ Outsourcing AB

PrimeQ Outsourcing AB, som ingår i PrimeQ koncernen och Attendit AB, har gått samman till ett bolag. Genom fusionen kompletteras bolagets kompetens och verksamhetsområden, vilket ger verksamheten ökad konkurrenskraft som helhetsleverantör inom IT och telefoni

Sammanslagningen med PrimeQ kommer inte att betyda något för dina nuvarande engagemang hos oss. De fortsätter på precis samma villkor som hittills. Våra duktiga medarbetare finns kvar och jobbar fortlöpande för att möjliggöra snabba och säkra leveranser anpassade efter era behov. Bolaget kommer även framgent prioritera och ha fokus på en nära och ödmjuk dialog med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör. Vi är övertygade om att en nära relation och kontinuerlig dialog med er är det bästa sättet för att bägge parter skall få ut maximalt av vår affärsrelation.

Dennis Södergren, idag VD för Attendit AB, blir ny VD för det sammanslagna PrimeQ Outsourcing AB samtidigt som nuvarande VD Jörgen Svensson blir arbetande styrelseordförande.

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera nyheten om ett samgående med PrimeQ. Målet med sammanslagningen är att kunna erbjuda kunderna ett maximalt mervärde genom att kombinera de båda bolagens kompetens och produktportföljer. Bolagen har redan idag ett nära samarbete med ett antal gemensamma kunder och ett samgående är den naturliga fortsättningen på det samarbetet, säger Attendits VD Dennis Södergren.

– Genom sammanslagningen skapar vi en starkare enhet, med bredare kompetens och större resurser, vilket ger oss en stark position inom både IT & telefoni. Båda bolagen arbetar idag inom IT och med hjälp av Attendits djupa kompetens inom telefoni får vi ett bredare och mer konkurrens-kraftigt erbjudande, säger styrelseordföranden i PrimeQ Outsourcing AB, Jörgen Svensson.

– PrimeQ koncernen har ett unikt totalkoncept med kompletterade tjänster inom IT, ekonomi och management. Samgåendet med Attendit ger oss ytterligare möjligheter att erbjuda nya och gamla kunder skräddarsydda lösningar som nu även inkluderar olika former av telefoni, säger koncernchefen Claes Völcker.

Efter sammanslagningen av företagen får PrimeQ Outsourcing och Attendit tillsammans en omsättning om ca 25 Mkr och ca 20 anställda. PrimeQ koncernen kommer totalt omsätta drygt 50 Mkr med ca 50 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:

Dennis Södergren, VD Attendit AB, tel. 070 – 631 11 00, dennis.sodergren@attendit.se
Claes Völcker, Koncernchef PrimeQ, tel. 070 – 925 32 33, claes.volcker@primeq.se
Jörgen Svensson, Styrelseordförande PrimeQ Outsourcing AB, tel. 070 – 300 06 81, jorgen.svensson@primeq.se

Om PrimeQ koncernen
Bolagsgruppen grundades 2011 av medarbetare med lång erfarenhet från ledande befattningar och specialistfunktioner inom IT, ekonomi och management. Detta ger bolaget en unik möjlighet att erbjuda våra kunder lösningar som bygger på olika delar av vårt erbjudande. På så sätt kan vi stötta företag under tillväxt med anpassade lösningar och tjänster. Vår affärsidé är att erbjuda innovativa, paketerade produkter och tjänster inom IT, ekonomi och management. Vår målsättning är att vara en partner och ”One stop shop” till våra kunder. Vi verkar i hela Sverige från vårt kontor på Södermalm i Stockholm. Se vidare: www.primeq.se

Om Attendit AB
Attendit AB är en ledande leverantör av kostnadseffektiva lösningar inom telefoni och IT för företag. Sedan 2006 har vi hjälpt företag och organisationer med deras kommunikation. Vi är oberoende och lyder inte under någon av de stora aktörerna på marknaden. Det ger oss en unik möjlighet att erbjuda den lösning som passar varje enskild kund bäst. Det borgar för en hög kundnöjdhet. Tillsammans bygger vi en långsiktig kundrelation med trygghet, ärlighet och öppenhet som grund.
Vi finns idag i Stockholm, Norrköping, Östersund och Jönköping och tillsammans har vi en mycket god produktkännedom i branschen och kan erbjuda de mest attraktiva lösningarna i vår produktportfölj. Vi sätter stort värde på våra samarbetspartner och utöver våra egna tjänster har vi även ett mångårigt samarbete med vanligaste förekommande operatörerna på marknaden.

attendit-logga-litenprime1-logga

 

 

 

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här