MITEL

Ledande på IP-telefoni

Det kanadensiska IP kommunikationsföretaget Mitel, en världsledande leverantör av företagslösningar baserat på IP telefoni. Mitels produktportfölj erbjuder starka kommunikationslösningar för företagsväxlar och Call Centers i alla kundsegment. Genom en tidig satsning på IP telefoni (1999) samt sin digra kunskap kring traditionella PBX produkter/lösningar har Mitel skaffat sig en mycket stark marknadsposition och har idag ca 15 procent av världsmarknaden på IP telefoni för företag. I Sverige har mitel en markandsandel på över 15% för IP lösningar i SME segmentet, upp till 100 anknytningar.

Mitel växer snabbare än någon annan leverantör och tar marknadsandelar. 70% av kunderna är nya kunder som inte tidigare haft Mitel.

Plattformen erbjuder i en väl avvägd kombination möjligheter till både funktionsrika och prisvärda lösningar med mycket god användarvänlighet. Stabilitet och driftsäkerhet är andra styrkor vilket är bevisas i flera stora installationer i Europa, USA och Sverige. Mitel har bl a Europas största IP installation i Frankrike på 40 000 IP anknytningar.

Any Device – One solution
Med en Mitel lösning är man inte begränsad till antingen fasta eller mobila anknytningar. Med Mitel kan du få både och beroende på varje medarbetares arbetsroll och behov.

Attendit – nummer ett på Mitel

Vi på Attendit är den ledande leverantören utav Mitel i Norden. Med kunder inom alla typer utav verksamheter erbjuder vi trygghet vid implementation, drift och löpande utveckling av kommunikationslösningar. Stora som små företag och organisationer har blivit mer effektiva tack vare kommunikationslösningar från Attendit AB.