Personlig affärsrelation än mer viktig i framtiden.

Home » Personlig affärsrelation än mer viktig i framtiden. » Blogg » Personlig affärsrelation än mer viktig i framtiden.

IMG_4981
Jag skulle vilja knyta an till diskussionen och ta vid där Fredrik slutade sitt resonemang kring det faktum att en talare på ett seminarium nyligen, menade på att ”om fem år kommer hälften av alla säljare vara borta”. Jag hörde nämligen något liknande för snart 10år sedan att ”om fem år kommer hälften av alla tekniker vara borta”. På den tiden var jag själv tekniker varför jag reagerade precis som Fredrik, jag hoppade till av uttalandet och tyckte påståendet var väldigt oroande.

Resonemanget var att framtidens programvaror och operativsystem skulle bli så intelligenta att de skulle ”reparera” sig själva och de skulle förutspå vad din avsikt som användare var.

Men vad har hänt på dessa nu snart 10år. Precis tvärtom, operativsystem och programvaror ställer ett allt större krav på våra tekniker. Integrationerna som krävs kors och tvärs med databaser, affärssystem och ekonomisystem. Som slutanvändare vill man ha mer automatiserade funktioner som gör att man som användare slipper göra manuella sökningar. Låt mig ta ett exempel. En kundtjänst vill ha en funktion där växeln skickar inkommande nummer till en databas som i sin tur gör en slagning och publicerar upp kundkortet i sitt affärssystem på dig som kund. Samtidigt skall affärssystemet göra en förfrågan till ärendehanteringssystemet och ekonomisystemet att du som kund har rätt avtal att få ringa och att du framförallt har betalat dina fakturor.

Fanns dessa funktioner för 10 år sedan? Nej. Tror du dessa funktioner installerar sig själv? Nej! Tror vi att utvecklingen kommer att stanna av funktionsmässigt? Nej! Utan vad krävs? Jo, fler duktiga tekniker.

Vart vill jag komma? Jo, jag tror påståendet om att hälften av alla säljare är borta om 5år inte stämmer. I takt med att det krävs mer kunskap hos våra tekniker idag, så kommer det krävas desto mer kunskap ifrån våra säljare imorgon. Idag kan en säljare knappast avsluta en affär utan teknisk säljstöd. Då allt blivit så mycket mer avancerat. Som kund kommer man heller inte acceptera att köpa dessa avancerade integrationer på webben. Du får där inte samma förtroende, vägledning och kunskap som du får genom den personliga kontakten. Värdet av den personliga trovärdigheten är viktig, människor köper ju av människor, så även i framtiden.

På alla säljkurser jag gått under åren har man pratat så mycket om att vårda sina kunder. Det krävs så enormt mycket mer energi vid nykundsförsäljning, medan man hos befintliga kunder redan etablerat en trygghet. Och det vet vi ju alla att det stämmer. Varför? Jo, just för att den personliga relationen är så viktig.

Attendit kommer definitivt inte gå vägen och att göra sig av med 50% av våra säljare. Så du kan vara lugn Fredrik 😉
Och kom ihåg att duktiga tekniker och säljare kommer det alltid finnas stor efterfrågan på. Det gäller bara utmärka sig. Se till att sticka ut ifrån mängden. Just dessa personer har vi alltid en plats ledig för på Attendit.

Dennis Södergren
VD
Attendit AB