Kravfylld kommunikation!

Home » Kravfylld kommunikation! » Blogg » Kravfylld kommunikation!

communication-problems-1024x680
I mitt arbete möts jag ofta av företag som beklagar sig över att det blir svårare och svårare att kommunicera med sin målgrupp. Att hålla med en stor kundtjänst är personalkrävande och många gånger väldigt kostsamt. Samtidigt är man oroad över att ta stegen ut i sociala medier och exempelvis driva en Facebooksida eller ett Twitterkonto. Skälet till oron ligger ofta i att man är fundersam runt vilka kommentarer och frågor som kan tänkas dyka upp där samt hur man ska hantera dem. Tänk om en kund är missnöjd och skriver en massa negativa saker sent en fredagskväll och sen blir det liggande i flera dagar innan vi ser det? Den typen av frågeställningar förefaller hålla många tillbaka från att ta steget ut i den digitala världen.

Låt oss börja med oron över att det skrivs negativa saker. Låt mig klargöra att tillåta sina följare och besökare av sin Facebooksida att fritt få ordet är värdefullt, det visar att man inte räds kritik. Det som däremot är av yttersta vikt är att man besvarar kritiken och tar den på allvar. När andra ser att man svarar och följer upp så växer företaget i många kunders ögon. Det är att ta ansvar och visa att man lyssnar och bryr sig.

Den generation som idag kommer ut i arbetslivet är uppväxta med det vi på branschspråk kallar för Unified Communication. För dem är det självklart att man kan ställa frågor och komma i kontakt med ett företag eller en organisation utan att behöva ringa. Jag hämtar ofta inspiration från mina tonårsbarn runt den här typen av frågor. Att ringa ett samtal är för dem den sista utvägen och bara något man gör när situationen absolut kräver. Normen är istället att söka upp den man vill ha kontakt med via sociala medier alternativt via deras hemsida. Från dessa forum skickas ett meddelande och man är dessutom så krävande att man räknar med ett kvickt svar. Observera nu att email inte är inkluderat i detta. Jag brukar fråga varför de aldrig mailar? Svaret kommer blixtsnabbt och lyder alltid ”Jag vet ju inte om den andre personen är där eller inte, chattar jag vet jag direkt om personen är där eller inte samt att jag ser om han eller hon läst mitt meddelande.”

Vad kan vi då lära oss av detta? Vi har redan nu en generation som börjar komma ut i vuxen- och arbetslivet som ställer helt andra krav än tidigare generationer runt sätten att kommunicera. De använder internet uteslutande för att söka information och där sociala medier har en stor betydelse. Vidare använder man sig också av sociala medier och bloggar för att bilda sig en uppfattning om ett företag baserat på inlägg och kommentarer. Chatt är ett helt naturligt sätt att kommunicera och de är snabba med fingrarna när de skriver från sin smartphone.

Låt oss således vara överens om att vi inte ska rädas utvecklingen. Vi behöver alla ta steget ut på nätet för att göra våra företag synliga och tillgängliga för våra målgrupper. Det dröjer inte många år innan de unga blir äldre och hamnar i beslutsfattande ställningar. D.v.s. de blir de personer som bestämmer om de ska köpa våra varor och tjänster och vi blir beroende av dem för vår överlevnad.

Attendit älskar den här typen av utmaningar och jag vill lova att vi vet vad vi talar om och vi kan ge dig som känner dig träffad både verktygen och retoriken för att nå dit ni vill. Kommunikation är det vi är bäst på vare sig du vill chatta, använda sociala medier, maila eller skicka ett sms. Vi har lösningarna!

Just det… vill du ringa ett vanligt röstsamtal också så fixar vi det med!

Fredrik Thörnberg
Försäljningschef
Attendit AB